Įvykiai

Projekto „STEM PD Net“ partneriai: laikas STEM centrams įsitraukti į pokyčius

Balandžio 25–27 d. Vilniuje vyko projekto „STEM PD Net“ partnerių susitikimas. Susitikimo tikslas – apžvelgti projekto pažangą, pasidalyti patirtimi įgyvendinant veiklas, pristatyti ir aptarti projekto metu rengiamus intelektinius produktus. Susitikimo metu daug dėmesio skirta Linkopingo universiteto (Švedija) rengiamoms santraukoms politikos formuotojams (angl. policy briefings). Pagrindinis jų rengėjas – dr. Claesas Klasanderis partneriams pristatė dvi parengtas santraukas bei drauge su partneriais planavo trečiosios santraukos turinio gaires. Apie šių santraukų tikslus, tematiką ir svarbiausias įžvalgas kalbiname santraukų rengėją – dr. Claesą Klasanderį, Nacionalinio Švedijos kompetencijų tobulinimo technologijų ugdymui centro direktorių, bei projekto „STEM PD Net“ vadovę Eleną Schafer iš Tarptautinio STEM ugdymo centro Freiburgo universitete.
Plačiau…

„STEM PD Net“ projekto renginyje diskutuota apie pedagogų kompetencijų tobulinimą

Balandžio 12 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „STEM PD Net“ sklaidos renginys. Jo tikslas – remiantis „STEM PD Net“ projekto patirtimi, skatinti diskusiją apie iššūkius kompetencijų tobulinimą STEM dalykų mokytojams organizuojančioms institucijoms Lietuvoje ir gilesnio bendradarbiavimo su įvairiais partneriais galimybes. Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto renginyje dalyvavo LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovai, institucijos, atsakingos už mokytojų kompetencijų tobulinimą, STEM dalykų mokytojų asociacijų atstovai, LEU ir VDU mokslininkai, projekto Lietuvoje partneriai, STEM mokyklų tinklo, verslo atstovai, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai.
Plačiau…

„STEM PD Net“ projekto mokymai Vilniuje: skirtingos institucijos – panašūs iššūkiai

2017 m. birželio 19–23 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „STEM PD Net“ mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto partneriais aptarti STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių centrų veiklos modelius bei jų įvairovę, identifikuoti bendro europinio pobūdžio ir nacionalinius iššūkius, susitarti dėl kvalifikacijos tobulinimo centrų veiklos modelių Europoje gairių struktūros.  Per penkias dienas dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Informacijos technologijų mokymo centro, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Vilniaus universiteto Pedagogikos centro veiklomis ir planais, išgirsti apie Švietimo ir mokslo ministerijos planus bei iššūkius, susijusius su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu.
Plačiau…

„STEM PD Net“ projekto mokymai Varnoje: ugdymas ir profesinis tobulėjimas – veiklų už mokyklos ribų svarba

2017 m. birželio 5–9 d. Varnoje (Bulgarija) vyko tarptautinio projekto STEM PD Net mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto parneriais aptarti kvalifikacijos tobulinimo centrų naudojamos medžiagos rinkinį, skirtą tobulinti STEM dalykų mokytojų kvalifikaciją. Mokymuose dalyvavo Austrijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos ir Turkijos institucijų, atsakingų už kvalifikacijos tobulinimą, atstovai. Priimančioji institucija – Bulgarijos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas (toliau – IMI-BAS). Mokymuose buvo aptarta kvalifikacijos tobulinimo medžiagos rinkinio rengimo pažanga, galimi rinkinio pateikimo būdai projekto interneto svetainėje, buvo analizuojama kvalifikacijos tobulinimo medžiaga, dalijamasi idėjomis, kokias STEM edukacines veiklas galima atlikti netradicinėse aplinkose.
Plačiau…

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Feel free to share this EU-supported resource!