Apie projektą

Pastaraisiais metais klasės realybė tampa vis kompleksiškesnė. Tai kelia naujų iššūkių mokytojams, todėl auga kvalifikacijos tobulinimo veiklų, kuriose laikomasi naujo integralaus požiūrio, poreikis. Šis poreikis ypač ryškus STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos) dalykų srityje, kurioje visi mokiniai, įskaitant migrantus ir mokinius iš socialinės rizikos grupių, ugdosi itin svarbius darbui ir gyvenimui įgūdžius.

Dabar jau pripažinta, kad išties stinga veiklų, skatinančių aukšto lygio STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir formuojančių požiūrius, kaip mokytojas turėtų dirbti, atsižvelgdamas į įvairovę klasėje. Tai matyti ir iš švietimo politikos dokumentų bei ataskaitų, pvz., Mokslinio švietimo ataskaitos (Science Education for Responsible Citizenship, European Commission, 2015). Taip pat pastaruoju metu ryškėja tendencija Europoje kurti kvalifikacijos tobulinimo centrus, veikiančius STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Iki šiol šie centrai nebuvo glaudžiai tarpusavyje susiję ir nesikeitė patirtimi. Europos STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų (European Network of STEM Professional Development Centres, trumpinys STEM PD Net) projekto tikslas – tobulinti STEM kvalifikacijos tobulinimo centrų darbuotojų žinias, gerinti veiklą ir stiprinti pozicijas Europoje. Šio tikslo siekiama keičiantis patirtimi ir mokantis vieniems iš kitų per Europos kvalifikacijos tobulinimo centrų tinklą, jungiantį tyrimus ir praktiką, siekiant įgyvendinti tokias veiklas kaip kvalifikacijos tobulinimo vadovų rengimas ir medžiaga STEM kvalifikacijos tobulinimą teikiančioms institucijoms. Visa tai prisidės prie kokybės gerinimo STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Projektas finansuojamas „Erasmus+“ KA2 programos lėšomis. Projekte dalyvauja partneriai iš Austrijos, Bulgarijos, Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Turkijos, Vokietijos. Projektą koordinuoja Freiburgo universiteto (Vokietija) įsteigtas Tarptautinis STEM švietimo centras (International Centre for STEM Education).

Maloniai kviečiame užsiprenumeruoti projekto naujienlaiškį, užpildant žemiau esančią formą, ir sekti projekto veiklas.

Linkėjimai

STEM PD Net projekto partneriai Lietuvoje

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Feel free to share this EU-supported resource!