Įvykiai

„STEM PD Net“ projekto mokymai Vilniuje: skirtingos institucijos – panašūs iššūkiai

2017 m. birželio 19–23 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „STEM PD Net“ mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto partneriais aptarti STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių centrų veiklos modelius bei jų įvairovę, identifikuoti bendro europinio pobūdžio ir nacionalinius iššūkius, susitarti dėl kvalifikacijos tobulinimo centrų veiklos modelių Europoje gairių struktūros.  Per penkias dienas dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Informacijos technologijų mokymo centro, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Vilniaus universiteto Pedagogikos centro veiklomis ir planais, išgirsti apie Švietimo ir mokslo ministerijos planus bei iššūkius, susijusius su mokytojų kvalifikacijos tobulinimu.
Plačiau…

„STEM PD Net“ projekto mokymai Varnoje: ugdymas ir profesinis tobulėjimas – veiklų už mokyklos ribų svarba

2017 m. birželio 5–9 d. Varnoje (Bulgarija) vyko tarptautinio projekto STEM PD Net mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto parneriais aptarti kvalifikacijos tobulinimo centrų naudojamos medžiagos rinkinį, skirtą tobulinti STEM dalykų mokytojų kvalifikaciją. Mokymuose dalyvavo Austrijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos ir Turkijos institucijų, atsakingų už kvalifikacijos tobulinimą, atstovai. Priimančioji institucija – Bulgarijos mokslų akademijos Matematikos ir informatikos institutas (toliau – IMI-BAS). Mokymuose buvo aptarta kvalifikacijos tobulinimo medžiagos rinkinio rengimo pažanga, galimi rinkinio pateikimo būdai projekto interneto svetainėje, buvo analizuojama kvalifikacijos tobulinimo medžiaga, dalijamasi idėjomis, kokias STEM edukacines veiklas galima atlikti netradicinėse aplinkose.
Plačiau…

Feel free to share this EU-supported resource!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone